Afgelopen week heeft de algemene raad van de Nederlandse Orde van Advocaten onze collega Marike Boersen met ingang van 1 januari 2020 benoemd als lid van de wetgevingsadviescommissie insolventierecht. Dit is een adviescommissie die de wetgever zowel gevraagd als ongevraagd van advies voorziet op het gebied van het insolventierecht. 

Als kantoor zijn wij er bijzonder trots op een collega in de gelederen te hebben die bij (nieuwe) wetgeving betrokken is. 

Van harte gefeliciteerd Marike!