Op 16 juli 2016 is de wet Doorstroming huurmarkt in werking getreden. De wet wijzigt de mogelijkheden van tijdelijke verhuur van woonruimte aanzienlijk. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Nieuw:

  • zelfstandige woonruimte kan voor een periode van 2 jaar worden verhuurd waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt;     
  • onzelfstandige woonruimte kan voor een periode van 5 jaar worden verhuurd waarna de overeenkomst van rechtswege eindigt;

Uitgebreid:

  • bij tijdelijke verhuur van woonruimte op grond van de zogenaamde ‘diplomatenclausule’, waarbij de verhuurder de verhuurde woning na verloop van tijd (weer) gaat bewonen, kan de huurtermijn worden verlengd of kan de woning nogmaals worden verhuurd;
  • de verhuur van woonruimte aan bepaalde doelgroepen, zoals ouderen of gehandicapten is uitgebreid met de doelgroepen: jongeren, promovendi en grote gezinnen.

Let op: er gelden wel strenge voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van deze mogelijkheden gebruik te mogen maken. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan kan dit tot gevolg hebben dat de huurder aanspraak kan maken op de normale huurbescherming of dat de verhuurder de huurovereenkomst niet (meer) kan opzeggen.

Indien bijvoorbeeld bij de nieuwe mogelijkheid van tijdelijke verhuur van woonruimte de verhuurder nalaat de wettelijk voorgeschreven aankondiging aan de huurder te verzenden dat het einde van de overeengekomen huurperiode eindigt, dan is de regeling van tijdelijke verhuur niet meer van toepassing en geniet de huurder de volledige huurbescherming. Dit heeft tot gevolg dat de verhuurder de huurovereenkomst alleen nog maar kan opzeggen op basis van de in de wet genoemde gronden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van tijdelijk verhuur van woonruimte? Neemt u dan gerust contact met mij op.