Op vrijdag 8 november 2019 vindt (voor de eerste keer) de Dag van de Erfenis plaats. De Dag van de Erfenis is een gezamenlijk initiatief van de vFAS, vereniging van advocaat-erfrechtspecialisten, en de VMN, Vereniging van Mediators in het Notariaat en wordt georganiseerd om het belang van een deskundige begeleiding bij de afwikkeling van erfenissen onder de aandacht te brengen, om zo conflicten te voorkomen.

Het verdriet om het verlies van een naaste wordt soms overschaduwd door een felle strijd om de erfenis, wat er zelfs toe kan leiden dat familieverhoudingen worden verstoord en ernstige conflicten ontstaan. Familieleden uiten hun ongenoegen dan vaak op een manier die niet leidt tot een oplossing van de problemen, zoals:

"Ik ga niet meer met hem aan tafel, ik hoef hem nooit meer te zien.”
"Voor ons probleem is gewoon geen oplossing.”
"Ik ben altijd al degene geweest die de eerste stap zet, ik doe het niet meer.”
"Ik wil best praten, maar éérst moeten er excuses worden gemaakt.”
"Moeder wilde dit helemaal niet, zij wilde dit juist voorkomen."

Een de-escalerende aanpak van een deskundig erfrechtspecialist kan helpen om de nalatenschap toch naar ieders tevredenheid af te wikkelen. Beter is het natuurlijk wanneer conflicten voorkómen worden. Marlinde de Vos-van der Eijk en Marith Vos zijn gespecialiseerd in het erfrecht en zullen bij nalatenschapsconflicten allereerst naar oplossingen zoeken door middel van overleg en/of mediation. Indien nodig kunnen zij u ook begeleiden in een procedure. 

Tijdens de Dag van de Erfenis kunt u telefonisch contact met hen opnemen voor een gratis advies over de aanpak van de afwikkeling van uw nalatenschapskwestie. Uiteraard bent u tussen 09:30 en 16:30 uur, zonder afspraak, ook van harte welkom bij ons op kantoor, aan de Laan van Westroijen 4 in Tiel. Aarzel niet en neem contact op, zodat de erfenis op een harmonieuze wijze en in goed overleg kan worden afgewikkeld. Een overlijden is al pijnlijk genoeg.