De Belastingdienst zal de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) tot 2018 niet meer handhaven, dat heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes aangegeven.


Wet DBA

Sinds 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers werken met zogenoemde modelovereenkomsten. In zo’n modelovereenkomst leggen zzp’er en opdrachtgever samen vast dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband, maar dat de zzp’er echt een zelfstandige is. Een werkgever die zich niet aan het contract houdt, kan een naheffing tegemoet zien van de Belastingdienst waarbij hij alsnog werknemerspremies moet betalen. Met de invoering van de Wet DBA heeft de wetgever beoogd schijnzelfstandigheid te vermijden en handhaving mogelijk te maken.

Kritiek

De Wet DBA veroorzaakte veel kritiek. De Belastingdienst bouwde een grote achterstand op in het goedkeuren van de modelcontracten, waardoor werkgevers minder opdrachten verstrekten. Ook leefde er onder zzp’ers onzekerheid of ze nou wel of geen boete konden krijgen bij het niet naleven van de wetgeving. Wiebes verdedigde de nieuwe wetgeving tot kort geleden, maar heeft nu onder druk van alle kritiek een draai gemaakt.

Gevolg niet handhaven Wet DBA

De implementatietermijn van de Wet DBA is in ieder geval verlengd tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers, behoudens “echte valsspelers”, tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing zullen krijgen. In de tussentijd zal het kabinet de wetgeving onder de loep nemen. Concreet betekent dit dat partijen meer lucht hebben om hun werkrelatie vorm te geven en niet direct worden afgerekend in geval van een verkeerde inschatting, dan wel afwijkende werkwijze.

Ondanks het niet handhaven van de Wet DBA blijft het verstandig om uw contractuele afspraken goed vast te leggen ter vermijding van misverstanden en/of conflicten. Vanzelfsprekend kunt u hierover altijd contact opnemen met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht. Zij zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en u daarover infomeren.