Heeft u een vraag over scheiding, alimentatie, verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap, verrekening in het kader van huwelijkse voorwaarden of andere familierechtelijke kwesties? Kom dan naar ons gratis inloopspreekuur!

Wanneer?

Elke eerste maandag van de maand van 16:30 tot 17:30 uur staan onze gespecialiseerde familierechtadvocaten voor u klaar. U kunt dan langskomen op ons kantoor in Tiel. Aanmelden mag, maar is niet noodzakelijk. Dit is mogelijk via info@bierman.nl. In 2019 vindt het spreekuur plaats op 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 4 november en 2 december.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens ons inloopspreekuur adviseren wij u en geven u handvatten voor het vervolg van uw zaak. Wanneer uw vraag niet in circa 20 minuten beantwoord kan worden, is het mogelijk om een vervolgafspraak met één van onze familierechtadvocaten te maken.

Zijn er kosten aan verbonden?

Het spreekuur is kosteloos. Aan de inhoudelijke behandeling van uw zaak die hier mogelijk op volgt, zijn uiteraard wel kosten verbonden. Wij kunnen u helaas niet bijstaan op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Op www.rvr.org kunt u nagaan of u hiervoor in aanmerking komt.


Het spreekuur heeft het karakter van een eerste advies/aanwijzing op basis van de (beperkte) informatie zoals beschikbaar en beoordeelbaar binnen de grenzen van een spreekuur. Vandaar dat eventuele aansprakelijkheden worden uitgesloten. Het contact tijdens het spreekuur resulteert niet automatisch in een advocaat-cliënt relatie. Indien wij niet uitdrukkelijk een opdracht van u krijgen en aanvaarden, staat het ons vrij in een geschil, onderhandeling of gerechtelijke procedure tegen u op te treden.