Sinds de komst van de AVG is er op het gebied van privacy veel veranderd. Maar al die veranderingen, zorgen natuurlijk wel voor vragen. Een van die vragen is: mag je iemand nu wel of niet een digitale nieuwsbrief sturen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs de spelregels rond digitale direct marketing op haar website gepubliceerd. In dit artikel leg ik de regels uit.


Wanneer mag ik een nieuwsbrief versturen?

Wilt u bedrijven benaderen met digitale direct marketing (e-mail, sms of app), dan is niet alleen de AVG van toepassing, maar ook de Telecommunicatiewet. Op grond van het spamverbod (artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) mag u géén digitale commerciële, ideële of charitatieve berichten sturen naar rechtspersonen (zoals bedrijven) zonder voorafgaande toestemming. Uitzondering is als een bedrijf bewust een e-mailadres voor dit doeleinde heeft gepubliceerd. In ons geval bijvoorbeeld info@bierman.nl.  Zijn de gegevens te herleiden naar personen, dan is de AVG altijd van toepassing.

Een voorbeeld: stuurt u een nieuwsbrief naar een bedrijf, bijvoorbeeld naar info@bierman.nl, dan is dit toegestaan, omdat Bierman Advocaten bewust dit e-mailadres heeft gepubliceerd voor dit doeleinde. Stuurt u een nieuwsbrief naar mijn e-mailadres (bogaard@bierman.nl), dan is dit niet zomaar toegestaan. Mijn e-mailadres bogaard@bierman.nl is namelijk een persoonsgegeven. De hoofdregel is dat u (de verzender) mij (de ontvanger) dan om toestemming moet vragen. Maar ook hier is er een uitzondering: u hoeft geen toestemming te vragen als u uw bestaande klanten benadert met aanbiedingen voor uw eigen, soortgelijke producten.

Wanneer is iemand een bestaande klant?

Iemand is een bestaande klant als deze persoon een product of dienst van u heeft gekocht. Er moet sprake zijn van een koopovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst waarin u verplicht bent of was om iets te leveren en de klant om daarvoor te betalen.

Verzet aantekenen

De Telecommunicatiewet geeft ontvangers het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van hun gegevens voor digitale direct marketing. Hebben zij dat gedaan, dan mag u hun geen digitale direct marketing meer sturen. U moet ontvangers dus de mogelijkheid geven om verzet aan te tekenen. Dit kan bijvoorbeeld door een afmeldknop in de nieuwsbrief.

Verstuurt u (of uw onderneming) nieuwsbrieven en twijfelt u of u aan de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet voldoet? Neem dan gerust contact met mij op.