Huur- of leaseovereenkomst Kijkshop

Indien u een huur- of leaseovereenkomst heeft gesloten met Kijkshop, kunt u uw vorderingen indienen via verhuurderkijkshop@bierman.nl of leasekijkshop@bierman.nl. Vriendelijk verzoeken wij u bij het indienen van uw vordering gebruik te maken van een aanmeldformulier. Bent u lessor? Klik hier om het formulier te downloaden. Bent u verhuurder? Klik dan hier. Wij verzoeken u de volgende gegevens mee te sturen:

  • een kopie van de huur- of leaseovereenkomst(en);
  • een kopie van de (eventuele) algemene voorwaarden;
  • kopieën van de betreffende facturen;
  • een opgave van uw vordering tot en met 22 januari 2018 en uw vordering vanaf 23 januari 2018.

Op dit moment onderzoeken de curatoren of het mogelijk is om de activiteiten van Kijkshop tijdelijk voort te zetten en/of een doorstart te realiseren. Na afronding van dit onderzoek zullen de curatoren contact met u opnemen over de afwikkeling van de overeenkomsten.

Mede gelet op voornoemd onderzoek heeft de Rechtbank Gelderland in haar vonnis een afkoelingsperiode afgekondigd voor de duur van minimaal twee maanden. Tijdens deze afkoelingsperiode zullen de gehuurde/geleasede zaken zonder machtiging van de rechter-commissaris (vooralsnog) niet worden afgegeven.