Restschuld en de rol van de Bank

Gepubliceerd op 31-03-2014

Ruim 500.000 Nederlandse huishoudens staan momenteel “onder water”: door de waardedaling van woningen levert de verkoop ervan niet voldoende op om de hypotheek bij de bank af te kunnen lossen. In dat geval lopen huiseigenaren het risico dat er een restschuld ontstaat. Zo’n schuld kan maar zo tienduizenden euro’s zijn. Waar moet u op zo’n moment op letten?

Het is goed te weten dat de bank een bijzondere zorgplicht heeft tegenover de particulier aan wie zij een hypothecaire financiering verstrekt. Dit uit zich onder andere in het feit dat de bank de particulier goed dient te informeren over haar producten en haar in bepaalde situaties dient te waarschuwen als zij financiële risico’s loopt. Dit gaat niet altijd goed. In de jaren voorafgaand aan de kredietcrisis hebben banken op grote schaal de zogenaamde “Gedragscode Hypothecaire Financiering” overschreden. Dit door het verstrekken van te hoge hypotheken in verhouding tot het toetsingsinkomen en de maandelijkse lasten.

 

Restschuld
Als u als particulier in betalingsproblemen komt, kan de bank, als u in verzuim verkeert, overgaan tot de verkoop van uw woning. Wanneer u het idee heeft dat deze problemen ontstaan doordat uw maandelijkse hypotheeklasten te hoog zijn, kan het zinvol zijn om te (laten) bezien of de bank een lening heeft verstrekt die hoger is dan voornoemde gedragscode toestaat. Als de restschuld wordt veroorzaakt doordat de bank te veel geld uitleende, kan de gedwongen verkoop mogelijk worden tegengehouden. Daarnaast kan de bank mogelijk worden verplicht de hypotheek om te zetten in een aflossingsvrije hypotheek en/of om de reeds eerder overeengekomen rente te verlagen.

 

Zorgplicht bank
Ook als de bank overgaat tot de verkoop van uw woning, heeft zij een zorgplicht in acht te nemen. Zo is het innen van een restschuld niet onder alle omstandigheden toegestaan. De Hoge Raad heeft bijvoorbeeld bepaald dat de standaard hypotheekakte, die de meeste banken  hanteren, niet als zogenaamde executoriale titel kan worden gebruikt voor het innen van de restschuld. Dit betekent concreet dat de bank niet bevoegd is om een restschuld te innen door uw overige zaken, zoals bijvoorbeeld een auto, te verkopen.

 

Conclusie
Als u als huiseigenaar wordt geconfronteerd met een bank die voornemens is om executiemaatregelen te treffen dan wel in verband met een dreigende restschuld de rente te verhogen, dan is het raadzaam de betreffende aktes te laten nakijken door één van onze specialisten van de vakgroep Financiering, Zekerheden en Bankrecht. Zij kunnen voor u beoordelen of de bank wel bevoegd is om deze maatregelen te treffen. Neem voor vragen of advies gerust contact op met ondergetekende.

Mr. drs. R. Nigten
Vakgroep Financiering, Zekerheden en Insolventie
nigten@bierman.nl