Wijzigingen Verklaring Arbeidsrelatie: hoe verder na 1 mei a.s.?

Gepubliceerd op 23-03-2016

Bent u ZZP’er, freelancer of interim-manager? Let op: per 1 mei a.s. verandert de wet- en regelgeving voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Omdat de wijzingen nogal ingrijpend zijn, heb ik een opsomming gemaakt van de belangrijkste punten.

Wat is de VAR?
Met een VAR verklaring krijgt u als ZZP’er, freelancer of interim-manager duidelijkheid over de vraag of uw opdrachtgever loonheffingen moet afdragen over uw inkomsten. Deze duidelijkheid krijgt u van de Belastingdienst, die het contract met uw opdrachtgever beoordeelt. Aan de hand van de beoordeling wordt de VAR wel of niet afgegeven.

Wijzigingen VAR per 1 mei 2016
Per 1 mei 2016 vervalt de VAR. Daarvoor in de plaats komen zogenaamde “modelovereenkomsten”. Deze overeenkomsten zijn te downloaden op de website van de Belastingdienst. Overigens zijn de huidige modelovereenkomsten niet foutloos. Er is een aansprakelijkheidsbepaling opgenomen waarbij u (de opdrachtnemer) sneller aansprakelijk bent dan dat wettelijk is toegestaan. Inmiddels heeft staatssecretaris Wiebes hiervoor zijn verontschuldigingen aangeboden.

Indien u uw werkzaamheden verricht op de manier zoals die in de modelovereenkomsten staan beschreven, houdt uw opdrachtgever geen loonheffingen in en betaalt deze niet. Het gebruiken van de modelovereenkomsten is niet verplicht. U kunt ook een zelf opgestelde overeenkomst gebruiken en deze ter controle voorleggen aan de Belastingdienst. Het voorleggen van een op maat gemaakte overeenkomst aan de Belastingdienst is eveneens niet verplicht, maar heeft als voordeel dat u de afspraken:

- kunt vastleggen op de wijze en manier waarop u dat wilt;
- u en uw opdrachtgever tevens duidelijkheid krijgen vanuit de Belastingdienst.

Het is dus zeker aan te raden een op maat gemaakte overeenkomst op te (laten) stellen en voor te leggen aan de Belastingdienst.

VAR tot 1 mei 2016
Tot de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, hebben we te maken met een overgangsregeling. U mag de VAR voor 2014 of 2015 gebruiken tot 1 mei a.s. indien u:

- in het bezit bent van een VAR voor 2014 of 2015, én
- het werk blijft doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden waaronder de VAR is afgegeven.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op!

Niels van den Bogaard
Sectie Arbeidsrecht
bogaard@bierman.nl