Wat betekent de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) voor u?

Gepubliceerd op 02-12-2015

Met ingang van 1 juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructie (WAS) in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is dat werknemers in een keten van opdrachtgevers (bijvoorbeeld in de bouw) aanspraak maken op betaling van het juiste loon. Kort gezegd krijgt de werknemer via deze wet meer mogelijkheden zowel de werkgever als diens opdrachtgever hierop aan te spreken. Een deel van de wet is per 1 juli 2015 ingegaan, terwijl het andere gedeelte met ingang van 1 januari 2016 in werking zal treden.

Regelgeving per 1 juli 2015

De belangrijkste juridische items die per 1 juli 2015 in de wet zijn opgenomen, zijn:

  • De invoering van een ketenaansprakelijkheid voor doorbetaling van het juiste loon. De werknemer heeft de mogelijkheid zowel de werkgever als diens opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor het niet of te weinig betaalde loon. Deze aansprakelijkheid gaat zelfs zo ver dat onder bepaalde omstandigheden zelfs de hoofdopdrachtgever in de keten hiervoor verantwoordelijk kan houden;
  • De Inspectie SZW, ook wel Arbeidsinspectie genoemd, controleert of werkgevers zich houden aan een correcte betaling van het cao-loon of wettelijk minimumloon. De Inspectie zal een openbare lijst opstellen van werkgevers, die hier aan voldoen of niet. Ook kan de Inspectie een werkgever, die de regels ontduikt, een boete of dwangsom opleggen;
  • De Inspectie SZW heeft de mogelijkheid informatie uit te wisselen met vakbonden en werkgeversorganisaties wanneer een onderneming de cao niet correct naleeft;
  • Ook dienen werkgevers op verzoek van de Inspectie de identiteitsgegevens van werknemers door te geven;

 

Regelgeving per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wordt het tweede deel van de wet ingevoerd. De belangrijkste onderwerpen daaruit zijn:

  • Werkgevers betalen ten minste het volledige wettelijk minimumloon. Inhoudingen daarop zoals contributies voor de personeelsvereniging, maaltijdvergoedingen, verkeersboetes etc. zijn verboden;
  • Het wettelijk minimumloon mag alleen per bank (giraal) worden betaald;
  • Alle werknemers moeten een gespecificeerde loonstrook ontvangen. Ook dit wordt gecontroleerd en eventueel gesanctioneerd door de Inspectie SZW;

 

Tot slot
De Wet Aanpak Schijnconstructies heeft al met al de nodige gevolgen voor werkgevers en werknemers. Wanneer u twijfelt of u of uw opdrachtnemer te weinig loon betaalt aan de werknemer, is het raadzaam contact op te nemen met een van onze specialisten.