Toevoegen contact op LinkedIn kan schending relatiebeding opleveren

Gepubliceerd op 08-03-2012

Social Media
Social Media zijn niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Steeds meer mensen hebben een LinkedIn- en/of een Facebookaccount, waardoor zij zowel zakelijk als privé contacten met anderen kunnen onderhouden. De echte "fanatiekelingen" hebben zelfs een eigen Twitteraccount, waarop zij hun "volgers" laten weten wat zij zoal op een dag meemaken.

De meeste mensen zullen het gebruik van Social Media positief benutten om contacten te leggen en te onderhouden. Zakelijk gezien is het gebruik van Social Media ook steeds meer in opkomst om nieuwe klanten aan te trekken en contact te houden met reeds bestaande relaties. Het netwerk kan op deze manier eenvoudig worden uitgebreid én onderhouden.

Dat het gebruik van Social Media echter niet altijd positief hoeft uit te pakken voor de gebruiker, blijkt uit een recente uitspraak van de kort geding rechter van de rechtbank Arnhem (rechtbank Arnhem 8 maart 2011, LJN: BP8592). Deze uitspraak zal hierna worden besproken, maar eerst volgt een korte inleiding over het relatiebeding.

 

Relatiebeding
In de praktijk is het gebruikelijk om een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst op te nemen. Zo'n relatiebeding verbiedt een werknemer om –kort gezegd- gedurende een bepaalde periode na afloop van het dienstverband contact te hebben met klanten van de ex-werkgever. Soms wordt in het relatiebeding expliciet gemeld om welke klanten het gaat.

De ex-werkgever heeft bij zo'n relatiebeding vaak groot belang, zeker als de ex-werknemer een – commerciële – functie had met veel klantencontact. De kans bestaat immers dat de klanten met de ex-werknemer "mee willen gaan", omdat zij het contact met deze persoon zo prettig vinden. Dat is met een relatiebeding dus niet toegestaan. Als "prikkel" voor de ex-werknemer zich te houden aan het relatiebeding wordt op overtreding van het relatiebeding dikwijls een forse boete gesteld.

 

Rechtbank Arnhem
In de zaak die onlangs diende bij de rechtbank Arnhem, hadden de werkgever en de werknemer in de vaststellingsovereenkomst ter onderlinge beëindiging van hun dienstverband benadrukt dat er een relatiebeding van toepassing was. Het was de werknemer verboden om gedurende één jaar na de einddatum van het dienstverband contact te hebben of te onderhouden met enkele specifieke klanten van de werkgever. Er was een boete van € 10.000,= per overtreding in het relatiebeding opgenomen.

De arbeidsovereenkomst eindigde per 1 april 2010. De werknemer vond al snel een nieuwe baan bij een concurrerend bedrijf. Dat was blijkbaar volgens zijn oude arbeidsovereenkomst wel toegestaan, maar feit bleef dat hij géén contact mocht hebben met bepaalde specifiek genoemde relaties van de ex-werkgever. Dit deed hij echter toch en hij werd vervolgens in een door de ex-werkgever aangespannen rechtszaak veroordeeld om een forse boete aan de ex-werkgever te betalen.

Blijkbaar had de ex-werknemer na de rechtszaak nóg niet goed begrepen dat hij geen contact mocht hebben met relaties van de ex-werkgever, want hij nam opnieuw contact op met een relatie. Hij deed dit zowel via een e-mailbericht, maar ook via de Social Media website LinkedIn. De ex-werkgever zag vervolgens op de LinkedIn-pagina van de ex-werknemer in zijn lijst van contacten staan dat de ex-werknemer de relatie had uitgenodigd om deel uit te maken van zijn LinkedIn-netwerk. Deze relatie had de uitnodiging geaccepteerd, zodat vermeld was dat de twee "connected" waren. Daarbij kon ook de datum van contactlegging worden achterhaald. Dit bleek ver na het einde van het dienstverband te liggen.

Opnieuw stapte de ex-werkgever naar de rechter om nieuwe boetes van de ex-werknemer te vorderen. De ex-werknemer verweerde zich nog door te zeggen dat het contact via LinkedIn niet viel onder het relatiebeding, maar dit verweer overtuigde de rechter niet. Ook het toevoegen van een contact op LinkedIn valt onder de ruime reikwijdte van het relatiebeding, aldus de rechter. Daar stond immers in vermeld dat contact verboden was "in de ruimste zin des woords".

 

Conclusie
De besproken zaak laat zien dat de reikwijdte van een relatiebeding steeds groter wordt. Via Social Media kunnen mensen gemakkelijk contacten leggen, hetgeen vaak volgens een relatiebeding in de -voormalig- arbeidsovereenkomst niet is toegestaan. Zo kan het toevoegen van een contact op LinkedIn derhalve duur komen te staan! Men kan zich wel afvragen hoe ver het relatiebeding nu precies gaat. Valt hier bijvoorbeeld ook onder het leggen van contact met een relatie van de ex-werkgever, terwijl men toevallig samen langs de lijn bij een voetbalwedstrijd staat? Ik ben van mening dat een ex-werknemer ook in die situaties er alles aan moet doen om contact te vermijden. Vaak staat er in een relatiebeding immers vermeld dat contact verboden is, in de ruimste zin des woords. Daar kan feitelijk elke vorm van contact onder vallen.

De ex-werkgever die een boete van de ex-werknemer wil vorderen, dient uiteraard wel aan te tonen dát er contact is geweest. Dit is met Social Media vaak juist goed te bewijzen, omdat in detail kan worden nagegaan wat het precieze tijdstip is waarop mensen elkaar als contact hebben geaccepteerd. Dat ligt wel anders bij een meer toevallige ontmoeting langs het voetbalveld. Als de ex-werknemer dit ontkent, dan zal de ex-werkgever bijvoorbeeld met getuigenbewijs moeten komen, hetgeen in de praktijk vaak een lastige en tijdrovende aangelegenheid is. Bij Social Media is het bewijs echter vaak direct uit te printen, zodat men voortaan goed moet nadenken wie er wel en niet als contact kan worden toegevoegd!

Mr. L.C.F. Kroes