Pre-pack

Gepubliceerd op 17-06-2013

Een nieuw instrument voor de herstructurering van ondernemingen. Cees Klomp verwelkomt de pre-pack in Nederland. Door het faillissement van een onderneming verdwijnt bijna altijd de economische entiteit waardoor een groot waardeverlies optreedt. De pre-pack is een instrument, overgewaaid uit Engeland, dat een dergelijk waardeverlies kan voorkomen. Een bedrijf in moeilijkheden verzoekt de rechtbank vooruitlopend op een faillissement, om een stille bewindvoerder aan te wijzen die samen met de directie naar een oplossing zoekt voor het zo veel mogelijk in stand houden van de economische entiteit van de onderneming. De stille bewindvoerder laat zich daarbij leiden door de belangen van crediteuren en belangen van maatschappelijke aard zoals werkgelegenheid. Doordat die pre-pack periode in alle rust verloopt, kan de stille bewindvoerder alle mogelijkheden onderzoeken en beoordelen. In faillissementen lukt dit heel vaak niet vanwege de vele omstandigheden die nu juist door een faillissement veroorzaakt worden zoals opzeggen van contracten, het leeglopen van de orderportefeuille, de problematiek ten aanzien van onderhanden werk, het terughalen van goederen door crediteuren met een eigendomsvoorbehoud en door leasemaatschappijen en dergelijke. Onlangs heeft Cees Klomp een van de eerste pre-packs in Nederland succesvol afgewikkeld en in bijgaand interview in het Financiële Dagblad van zaterdag 15 juni 2013 doet hij daarvan verslag.