Nieuw Rijksvastgoedbedrijf van start om leegstand in leegkomende Rijkskantoren aan te pakken

Gepubliceerd op 05-09-2014

Niet alleen ondernemers, maar ook de Rijksoverheid wordt getroffen door de huidige leegstand van panden en terreinen. Om die reden is vanaf 1 juli het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf van start gegaan (http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/). Dit Rijksvastgoedbedrijf heeft onder andere tot taak nieuwe methoden en instrumenten te ontwikkelen voor o.a. de herbestemming en transformatie van vastgoed dat het Rijk niet meer nodig heeft.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in dit verband het rapport “Aanpak transformatie rijksvastgoed” opgesteld. In dit rapport wordt aangegeven op welke wijze het Rijk vanaf 1 juli met leegstaand vastgoed om zal gaan. Dit rapport is te raadplegen via de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

De in het rapport voorgestelde aanpak is niet alleen van belang voor leegstaande Rijkspanden, maar biedt ook aanknopingspunten voor de individuele ondernemer die met leegstand in zijn kantoor of winkelpand kampt. Het verdient dan ook zeker aanbeveling kennis te nemen van de inhoud van het rapport.

Mr. A.M. Scharff
Vakgroep Algemeen bestuursrecht
scharff@bierman.nl