Kan ik een tijdelijk contract tussentijds opzeggen?

Gepubliceerd op 30-11-2015

Een tijdelijk contract kan in principe niet tussentijds worden opgezegd. Niet door de werkgever en ook niet door de werknemer.

Een tijdelijk contract kan wél tussentijds worden opgezegd:

  • Tijdens de proeftijd, als er een proeftijd afgesproken is;
  • Als er een reden is voor ontslag op staande voet;
  • Als er een tussentijds opzegbeding in het tijdelijke contract staat.


Het tussentijds opzegbeding
Regelmatig staat in het tijdelijke contract dat deze wél tussentijds kan worden opgezegd met in achtneming van de opzegtermijn. Zo’n bepaling heet een “tussentijds opzegbeding”.

Als er een tussentijds opzegbeding in het tijdelijke contract staat, kan zowel de werkgever als de werknemer tijdens de looptijd van het contract het dienstverband opzeggen. Als de werkgever het contract opzegt, dan heeft hij daarvoor wel eerst toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Zowel de werkgever als de werknemer moet bij het opzeggen de geldende opzegtermijn in acht nemen.

Beëindiging in onderling overleg kan altijd
Of er nou wel een of geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen in het tijdelijke contract, werkgever en werknemer kunnen altijd in onderling overleg het dienstverband beëindigen. Dit kunnen zij doen door het sluiten van een zogenaamde “vaststellingsovereenkomst”.

Geen recht op WW
Naar verwachting treedt per 1 januari 2016 de Verzamelwet SZW in werking. In deze wet is bepaald dat een werknemer met een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding pas recht heeft op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) na de in het tijdelijke contract afgesproken einddatum. Heeft een werknemer geen tussentijds opzegbeding in zijn tijdelijke contract? Dan zal de werknemer niet snel instemmen met de tussentijdse beëindiging van het dienstverband. De werknemer heeft dan namelijk niet direct recht op een WW-uitkering en zit tot de einddatum van zijn tijdelijke contract zonder inkomen.

Bent u werknemer?
Aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst zitten risico’s, onder andere voor het recht op een WW-uitkering. Laat de vaststellingsovereenkomst daarom altijd eerst controleren.

Bent u werkgever?
Het is aan te raden voortaan altijd een tussentijds opzegbeding in een tijdelijk contract op te nemen, tenzij u wilt voorkomen dat de werknemer zijn dienstverband tussentijds opzegt.

Mr. E.F.M. Schouten
Sectie Arbeidsrecht
schouten@bierman.nl