Geen geld voor de rekening? Geen paniek!

Gepubliceerd op 25-03-2015

Het kan de besten overkomen, zo is de afgelopen jaren toch wel gebleken: in de basis kerngezonde ondernemingen die in zwaar weer komen te verkeren of zelfs failliet worden verklaard. Op de televisie en om ons heen zagen we het allemaal gebeuren. “Wanbeleid”, zeiden sommigen, “dat kon niet eeuwig goed blijven gaan”.

En toch kan het inderdaad zo zijn dat gezonde bedrijven financieel onder druk komen te staan als gevolg van omstandigheden die buiten hen om liggen. De verslechterende positie van de euro tot de dollar leidt tot duurdere import, het faillissement van een afnemer leidt tot onbetaalde rekeningen, de slechte kwaliteit van de door de leverancier geleverde producten leidt tot een terugval in de omzet. Combineren we dit alles met een bank die door de regeldruk uit Europa het krediet wil beperken, en je hebt een acuut probleem in je liquiditeiten.

Als gevolg van die liquiditeitskrapte kan je niet alle openstaande rekeningen betalen. Wat dan? Je wilt je leveranciers te vriend houden en je personeel mag natuurlijk ook niets in de gaten krijgen. En hoe kom je nou bij je relaties als de leasemaatschappij je auto heeft opgehaald? Al gauw is het dan interessant om de geïnde omzetbelasting voorlopig niet af te dragen. Je hoeft toch pas eind volgende maand, of misschien zelfs pas aan het einde van het kwartaal aangifte te doen. Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Eén ding is zeker: deze strategie leidt u van de regen in de drup.

Veel beter is het om tijdig in te grijpen. Het is juist op dit soort momenten van belang dat u als ondernemer aan het roer gaat staan om zodoende uw onderneming naar een betere toekomst te dirigeren. Als u voorziet dat u uw openstaande schulden niet tijdig kunt voldoen, dan is het zaak dat u direct met uw leveranciers in gesprek gaat en open kaart speelt. Zodoende zou u gedurende een korte periode de betaaltermijn met een maand, of zelfs maar twee weken, kunnen verlengen. Enerzijds schort u daarmee – in overleg met uw leveranciers – de betaling op, en anderzijds wordt dit leverancierskrediet u renteloos verstrekt. En de leveranciers krijgen volledige betaling op hun vordering, zij het iets later.

Het is natuurlijk niet gezegd dat alle leveranciers met de verlenging van de betaaltermijn instemmen. Dat is ook niet nodig. Het zou immers zomaar zo kunnen zijn dat de medewerking van slechts enkele leveranciers voldoende is.

Mocht het evenwel toch zo zijn dat verruiming van de leverancierskredieten onvoldoende is om in beter vaarwater te komen, dan is het raadzaam om hulp te zoeken. Met behulp van de specialist kan dan de beste strategie – bijvoorbeeld onderhandelen met de leveranciers, een (buitengerechtelijk) crediteurenakkoord of een surseance van betaling – worden gekozen. Zodoende wordt uw onderneming financieel weer gezond en is zij klaar voor de toekomst!

Mr. R.C. Faase
Vakgroep Insolventie en Herstructurering
faase@bierman.nl