Faillissement VOF leidt niet meer per se tot faillissement vennoten!

Gepubliceerd op 16-02-2015

De Hoge Raad is om. Waar voorheen een faillissement van een vennootschap onder firma (‘vof’) automatisch leidde tot een faillissement van de vennoten, is dat nu niet meer noodzakelijkerwijs het geval.

Een vof is in Nederland een veel voorkomend samenwerkingsverband. Bij het aangaan van een vof, spreken twee of meer personen in een overeenkomst af samen een bedrijf uit te oefenen. De vof krijgt zijn eigen afgescheiden vermogen, maar de vennoten zijn wel ieder persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de vof.

Doordat de vennoten ieder persoonlijk aansprakelijk zijn voor het geheel van de schulden van de vof, heeft de Hoge Raad destijds geoordeeld dat een faillissement van een vof automatisch leidt tot het faillissement van de vennoten. Van dit oordeel is de Hoge Raad teruggekomen.

Het feit dat een vof in staat van faillissement verkeert, hoeft namelijk niet te betekenen dat de vennoten ook in staat van faillissement verkeren. Zo kan een vennoot, in tegenstelling tot de vof, voldoende vermogen hebben om zowel de schuldeisers van de vof als zijn privéschuldeisers te voldoen.

Natuurlijke personen hebben daarnaast de mogelijkheid – voordat ze in staat van faillissement worden verklaard – een verzoek te doen tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. Op het moment dat vennoten tegelijk met hun vof in staat van faillissement worden verklaard, wordt hen deze mogelijkheid ontnomen.

Het voorgaande is in twee gevallen van belang. Allereerst wanneer u een verzoek doet tot faillietverklaring van een vof. Mocht u willen dat de vennoten eveneens in staat van faillissement worden verklaard, dan dient u uw verzoek hier op in te richten. Ten tweede als u als vennoot wordt geconfronteerd met een verzoek tot faillietverklaring van uw vof. Het is dan van belang u zodanig tegen dit verzoek te verweren dat u niet ook zelf in staat van faillissement wordt verklaard.

In deze situaties is het van belang vooraf juridisch advies in te winnen.

Mr. S.C.L. Groosman
Vakgroep Insolventierecht & herstructurering
groosman@bierman.nl