Asscher en Sociale partners bereiken akkoord over verlenging WW

Gepubliceerd op 27-11-2015

Per 1 januari aanstaande wordt de duur van de WW stapsgewijze verkort van 38 maanden naar 24 maanden. In De Volkskrant van 25 november 2015 verscheen het bericht dat werkgevers en werknemers de mogelijkheid krijgen die verkorting ongedaan te maken.

Dit is de uitkomst van een overleg tussen de vakbeweging, werkgevers en minister Asscher. De sociale partners gaan die reparatie in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) regelen. Asscher heeft aangegeven die cao-afspraken vervolgens aan hele bedrijfstakken op te zullen leggen. Werkgevers die dan nog niet gebonden zijn, kunnen de aanvulling zelf betalen of individueel verzekeren.

De aanvulling op de wettelijke WW wordt volledig betaald door de werknemers. Dat komt de komende twee jaar neer op 0,2 procent van het jaarsalaris tot een maximum van 52 duizend euro. Daarna zal de premie oplopen tot 0,75 procent van dat jaarsalaris. Welk bedrijf de organisatie van die extra WW-rechten gaat regelen is nog niet duidelijk. De sociale partners hoopten dat uitkeringsinstantie UWV dit mocht doen. Dit omdat het UWV ook de WW uitvoert. Maar Asscher wil per se dat het UWV alleen de wet uitvoert en zich buiten de aanvullingen houdt.

De sociale partners verwachten dat op 1 maart volgend jaar de eerste overeenkomsten kunnen worden getekend over de uitvoering van cao-afspraken over de WW-aanvulling.

Mr. J.L.J.J. Nelissen
Sectie Arbeidsrecht
nelissen@bierman.nl