Privacy: Leaserijders, de Belastingdienst "is watching you"!

Gepubliceerd op 21-08-2014

Privéritten met uw leaseauto zijn binnenkort geen geheim meer voor de Belastingdienst.  Bedrijven die parkeren via een mobiele telefoon aanbieden, moeten klantgegevens over parkeertijden en kentekens aan de Belastingdienst verstrekken. Dat heeft het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch op 19 augustus 2014 besloten.

In deze uitspraak ging het om de klantgegevens van SMSParking. De Belastingdienst wilde weten waar en wanneer 150.000 klanten van SMSParking in 2012 parkeerden. Op deze manier kon de Belastingdienst controleren of deze leaserijders meer privékilometers hadden gereden dan zij hadden opgegeven. SMSParking weigerde mee te werken, omdat het bedrijf de privacy van haar klanten niet wilde schenden.

Het gerechtshof heeft nu besloten dat SMSParking toch haar klantgegevens aan de Belastingdienst moet geven. Zij vindt dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het privacybelang van de individuele burger. SMSParking dient binnen veertien dagen al haar klantgegevens over te dragen aan de Belastingdienst. Twee soortgelijke parkeerbedrijven, Yellow Brick en Parkline, verstrekken hun klantgegevens overigens al vrijwillig aan de Belastingdienst.

Persoonsgegevens komen steeds vaker in verschillende databanken van overheden en private ondernemingen voor. Burgers hebben echter ook recht op privacy en bescherming van hun gegevens. Indien u als ondernemer gebruik maakt van persoonsgegevens van uw klanten of dit als data opslaat, heeft u zich te houden aan strikte wet- en regelgeving. Het is zaak om tijdig te controleren of uw bedrijfsvoering in lijn is met de huidige regels op het gebied van privacy. Bij schending hiervan riskeert u forse boetes.

mr. R.M. Stark
Vakgroep Intellectuele eigendom & ICT
stark@bierman.nl