Nieuwe uitgave CROW: Praktijkvoorbeeld Systems Engineering

Gepubliceerd op 06-08-2014

Aan het gebruik van geïntegreerde contracten, waarop in de meeste gevallen de UAV-gc 2005 van toepassing zijn, is eigenlijk onlosmakelijk het begrip ‘systems engineering’ verbonden. In de praktijk is hiermee in ieder geval al behoorlijk wat ervaring opgedaan.

Ofschoon over system-engineering al redelijk wat informatie beschikbaar is, zoals het ‘Handboek specificeren’ van het CROW en de ‘Leidraad  voor Systems-Engineering binnen de GWW-sector’ van ProRail, ontbrak het nog aan een duidelijk praktijkvoorbeeld. Daarin voorziet nu de CROW-uitgave ‘Praktijkvoorbeeld Systems Engineering’. In deze uitgave wordt op duidelijke wijze Systems Engineering als probleemoplossingsproces gekoppeld aan een concreet praktijkvoorbeeld, namelijk het project ‘Onderdoorgang Nootdorp’. Het gehele proces wordt besproken in twee fases. De pre-tenderfase, waarbij wordt gekeken naar de voorbereiding en aanpak van de opdrachtgever en vervolgens de tenderfase, waarin de aanpak – van ontwerp tot nazorg en onderhoud – van de aannemer centraal staat. Een zeer lezenswaardige en leerzame uitgave.

Mr. E.W.J. van Dijk
Sectie Bouwrecht
dijk@bierman.nl