Incasso

Een debiteur die een rekening niet, of niet op tijd betaalt: elke ondernemer heeft er wel eens mee te maken. In veel gevallen lost zo’n situatie zichzelf op wanneer de debiteur het verschuldigde bedrag alsnog voldoet. Soms is tussenkomst van een gespecialiseerde partij noodzakelijk om de debiteur te bewegen tot betalen.

Door hun ruime ervaring zijn de juridisch medewerkers en advocaten van de vakgroep Incasso in staat om voor iedere vordering een zo effectief mogelijk incassotraject te starten. Vorderingen worden zoveel mogelijk zonder tussenkomst van de rechtbank geïnd. Blijkt dit niet mogelijk dan wordt een gerechtelijke procedure gestart.

Voor vorderingen die niet door de debiteur worden betwist, hanteren wij speciale tarieven. U treft hier onze brochure aan en hier onze tarievenkaart.

Het incassotraject kan onder meer het volgende inhouden:

  • correspondentie en telefonisch overleg met de debiteur
  • het aangaan en bewaken van betalingsregelingen
  • het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure
  • beslaglegging


Incasso-voucher

Maak nu kennis met de ervaren, persoonlijke en doelgerichte incassospecialisten van Bierman Advocaten. Om bestaande en nieuwe relaties kennis te laten maken met onze persoonlijke en doelgerichte aanpak, hebben we een zogenaamde incasso-voucher ontwikkeld. Normaliter is een opdrachtgever dossierkosten verschuldigd indien geen incassoresultaat wordt bereikt. Deze zijn dan minimaal € 35,-- en maximaal € 100,--. Door gebruik te maken van de voucher berekenen wij geen dossierkosten indien er geen incassoresultaat wordt gehaald. De voucher kan worden verzilverd in de periode tot 1 april 2016. Klik hier om de incasso-voucher te downloaden.