Financieringen, zekerheden & bankrecht

De advocaten van de vakgroep Financieringen, Zekerheden & Bankrecht staan onder meer banken, andere financiers (zoals leasemaatschappijen), curatoren, ondernemers en particulieren bij met betrekking tot uiteenlopende financierings- en bancaire vraagstukken, waaronder zekerheden.

Doordat wij voor al deze partijen optreden, kunnen wij de posities van alle betrokken partijen goed inschatten. Hierdoor kunnen wij onze cliënten adequaat en praktisch bijstaan. Ook in situaties waarin de belangen ver uiteen liggen, blijven wij zoeken naar oplossingen; niet alleen bij onderhandelingen over bijvoorbeeld nieuwe contracten of zekerheden maar ook bij geschillen.

Wij worden regelmatig ingeschakeld voor:

 • het opstellen en beoordelen van alsmede onderhandelen over:
  • financieringsovereenkomsten, zoals krediet- en leaseovereenkomsten
  • zekerheden, zoals pandrechten, bankgaranties, en borgtochten
 • (het voorkomen van) de opzegging van financieringen
 • (het voorkomen van) de uitwinning van zekerheden
 • de incasso van openstaande (bank)saldi
 • herstructureringen
 • vraagstukken op het gebied van financieel toezicht
 • zorgplicht van financiers