Familiebedrijven

Familiebedrijven vormen een bijzondere groep bedrijven, net zoals families die familiebedrijven voeren, een bijzondere groep ondernemers vormen. De band tussen de familie en de onderneming is hun grote kracht maar ook hun grote kwetsbaarheid. Daardoor brengen de familiale verhoudingen en de verhoudingen tussen de familie en de onderneming een eigen dynamiek mee die voor het familiebedrijf vaak heel bepalend is.

De advocaten die deel uitmaken van de branchegroep Familiebedrijven zijn ervaren in het adviseren en bijstaan van familiebedrijven en ondernemende families. Wij zijn specialisten op verschillende rechtsgebieden en wij zijn vertrouwd met de aspecten die uniek zijn voor familiebedrijven: de familiale verhoudingen, de verhouding tussen de onderneming en de familie en de dynamiek daarvan.

Wij richten ons onder meer op: 

  • (het opstellen van) het familiestatuut
  • (het bepalen van) de structuur van de familieonderneming
  • bedrijfsopvolging
  • arbeidsrechtelijke verhoudingen
  • (het opstellen van) aandeelhoudersovereenkomsten
  • estate planning
  • erfrechtelijke aspecten
  • het levenstestament
  • huwelijkse voorwaarden

Waar nodig treden wij bemiddelend op bij conflicten binnen ondernemende families (mediation).

Jaarlijks vindt de Biermandag voor familiebedrijven plaats. Daarnaast organiseren wij ieder jaar twee informatieve lunchbijeenkomsten, speciaal voor ondernemende families. Daarbij komen juridische maar ook niet-juridische onderwerpen aan de orde, zoals de persoonlijke verhalen van ondernemende families. Dit biedt daarom tevens een uitstekende mogelijkheid om binnen deze kring over en weer persoonlijke ervaringen uit te wisselen. 

Kijk op ons Kennisplein voor publicaties over familiebedrijven.