Disclaimer biedt geen bescherming bij inbreuk op auteursrecht!

Gepubliceerd op 13-08-2014

Voorzichtigheid is geboden bij het plaatsen van foto’s op een website. Het risico bestaat dat er een inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht op de foto’s. Het plaatsen van een disclaimer op de website waarin copyrightsclaims worden afgewezen, biedt hiertegen geen bescherming. Deze les valt te leren uit de volgende uitspraak van rechtbank Oost-Brabant:[1]

Feiten
F-Actif B.V. beheerde de website trouwlocaties.nl. Via de zoekfunctie op de website kon naar trouwlocaties worden gezocht. Bij de verschillende trouwgelegenheden stonden teksten en foto’s weergegeven die een indruk gaven van de diverse locaties.

Op één van de foto’s op de website stond een straat in Volendam afgebeeld. Deze foto was gemaakt door de beroepsfotograaf Van Loo. Hij had aldus het auteursrecht op deze foto. Van Loo had geen toestemming verleend aan F-Actif B.V.  voor het plaatsen van deze foto op haar website. Daarom meende Van Loo dat er een inbreuk was gemaakt op zijn auteursrecht. Om die reden vorderde hij een schadevergoeding van € 1.500,- van F-Actif B.V.

F-Actif B.V. verweerde zich tegen deze claim. In eerste plaats verwees zij naar de disclaimer op haar website. In deze disclaimer wees F-Actif B.V. ‘copyright claims’ voor het gebruik van foto’s af.  In de tweede plaats ten stelde F-Actif B.V. dat de foto geen enkel commercieel belang diende. De foto zou per vergissing op de website zijn geplaatst. De foto hoorde volgens F-Actif B.V. ook niet bij het onderwerp waarbij de foto geplaatst was. Daarom was deze ook inmiddels verwijderd. F-Actif B.V. hoopte dat zij haar vergissing hiermee had rechtgezet en dat de zaak daarmee opgelost zou zijn.

Rechterlijk oordeel
Zo makkelijk kwam F-Actif B.V. er echter niet vanaf. De rechtbank oordeelde namelijk als volgt: F-Actif B.V. had in beginsel onrechtmatig gehandeld door de foto zonder toestemming van Van Loo te plaatsen. Dat de foto inmiddels verwijderd was en dat er ook geen commercieel belang was bij het plaatsen hiervan, veranderde volgens de rechtbank niets aan deze onrechtmatigheid. Het plaatsen van een disclaimer op de website bood F-Actif B.V. evenmin bescherming. Van Loo was namelijk niet gebonden aan de bepalingen van deze disclaimer.

De rechten van een derde kunnen niet eenzijdig beperkt worden. Daarnaast kan men zich ook niet eenzijdig een recht jegens een derde toekennen. Een disclaimer waarin aansprakelijkheid voor het inbreuk maken op een auteursrecht van de hand wordt gewezen kan derden dan ook niet binden. Er was nooit iets afgesproken tussen F-activ B.V. en Van Loo. De eenzijdige verwijzing naar de disclaimer op de website kon Van Loo dan ook niet binden.

F-Activ B.V. werd daarom door de Rechtbank veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding jegens Van Loo.

Tip
Pas dus op met het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Het plaatsen van een disclaimer beschermt de gebruiker niet tegen eventuele vorderingen tot schadevergoeding.

Mr. drs. R.J. van der Hauw
Sectie Intellectuele eigendom & ICT
hauw@bierman.nl


[1] Rechtbank Oost-Brabant 25-04-2013, LJN BZ9289