Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht ziet op de inrichting van vennootschappen en de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de betreffende vennootschap. De advocaten van de vakgroep adviseren en begeleiden bij:

  • aandelen- en aktivatransacties;
  • de opzet, inrichting en herstructurering van ondernemingen en vennootschappen;
  • conflicten binnen de onderneming;
  • geschillen rondom bestuurdersaansprakelijkheid.