Vastgoedrecht

Of het nu gaat om de splitsing van onroerende zaken, parkmanagement of geschillen in Verenigingen van Eigenaars, de advocaten van de vakgroep Vastgoedrecht zijn hiermee vertrouwd en beschikken tevens over relevante expertise op het gebied van eigendomsrechten, zoals een recht van overpad, de consequenties van het plaatsen van een zendmast op een gebouw of andere gebruiksovereenkomsten.  

In de vakgroep Vastgoedrecht is kennis gebundeld op het gebied van onder meer:

  • vraagstukken van Vereniging van Eigenaars (appartementsrecht);
  • aan- en verkoop van onroerend goed;
  • onderhoudscontracten;
  • eigendom en verjaring;
  • erfdienstbaarheden en opstalrechten;
  • erfpacht;
  • burenrecht;
  • kraken.