Mediation

Sommige conflicten vragen om een alternatieve aanpak. Mediation kan in zo’n geval de oplossing bieden. Het is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een bemiddelaar partijen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun geschil. Deze mediator luistert, stelt vragen en probeert bestaande blokkades weg te nemen door te appelleren aan de gemeenschappelijke belangen die de betrokkenen nastreven.

Mediation kan van grote waarde blijken bij een echtscheiding, maar ook bij conflicten in de arbeidssfeer of in situaties waarbij partijen nog langere tijd met elkaar door moeten (zogenaamde ‘duurrelaties’) en een gang naar de rechter ingrijpende gevolgen en kosten met zich mee zou brengen. Mediation maakt het mogelijk om het conflict op te lossen én de relatie te behouden. Uitgangspunt is dat de partijen vrijwillig meewerken. Ze kunnen elkaar niets opleggen en alles wat wordt besproken blijft vertrouwelijk. Mochten ze uiteindelijk toch niet tot elkaar komen, dan kunnen zij zich alsnog tot de rechter wenden.

De aan Bierman Advocaten verbonden mediators zijn onpartijdig en geschoold in deze werkwijze.