Intellectuele eigendom & ICT

Intellectuele eigendomsrechten zijn zeer waardevol voor ondernemingen. Als ondernemer heeft u groot belang bij bescherming van deze rechten. U heeft er echter ook belang bij niet onnodig te worden belemmerd door intellectuele eigendomsrechten die door derden worden geclaimd.

Rechten van intellectuele eigendom zijn onder meer:

  • auteursrechten
  • rechten op handelsnamen en domeinnamen
  • merkenrechten
  • modelrechten

Het gebied van de intellectuele eigendomsrechten is constant in ontwikkeling. De advocaten van de vakgroep Intellectuele Eigendom & ICT volgen deze op de voet. Daardoor zijn wij in staat om ondernemingen adequaat en op praktische wijze te adviseren over de exploitatie van hun intellectuele eigendom en het opstellen van overeenkomsten met betrekking tot die rechten. Ook voeren wij regelmatig (kort geding)procedures ter beëindiging van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en tot het verkrijgen van vergoeding van schade die het gevolg is van dergelijke inbreuken.

Daarnaast hebben wij ruime ervaring op het gebied van het ICT-recht:

  • het onderhandelen over en het opstellen van uiteenlopende ICT-contracten
  • het adviseren en procederen in zaken waarin contractspartijen de afspraken niet nakomen en over de beëindiging of het eindigen van ICT-contracten