Huurrecht (Bedrijfsruimte)

De advocaten van de vakgroep Huurrecht adviseren huurders en verhuurders van woon- en bedrijfsruimte over rechtsvragen op het gebied van huurrecht. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van intentieovereenkomsten, (onder)huurovereenkomsten, indeplaatsstellingsovereenkomsten en gebruiksovereenkomsten. Ook wordt geadviseerd over de koppeling van huurovereenkomst met samenwerkingsovereenkomsten, zoals franchiseovereenkomsten, maar ook huurovereenkomsten gecombineerd met zorgovereenkomsten. 

Bierman Advocaten begeleidt huurders en verhuurders onder meer bij:

  • opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
  • huurbeëindiging- en ontruimingsprocedures
  • realiseren van een indeplaatsstelling
  • adviseren omtrent huurprijswijzigingen
  • huurdersgeschillen (huurincasso, overlast, gebreken)
  • goedkeuring van bedingen die afwijken van het semi-dwingend recht
  • renovatie en sloop
  • kraken