Erfrecht

Een erfenis heeft onlosmakelijk te maken met een overlijden. Vaak van een dierbare en in ieder geval altijd van een naaste. Een emotioneel beladen onderwerp dat vaak door de waan van alle dag niet komt tot een open en heldere bespreking bij leven en welzijn. Bierman Advocaten heeft op het terrein van het erfrecht een geheel eigen specialisatie ontwikkeld. Centraal hierin staat onze mix van enerzijds gespecialiseerde juridische kennis van het erfrecht en anderzijds een goed gevoel voor de emotionele aspecten die bijna altijd kleven aan een erfkwestie.

Voor meer informatie over dit rechtsgebied verwijzen wij u naar onderstaande documenten:

- Verwerping nalatenschap namens minderjarige
- Volmacht verwerping aanvaarding nalatenschap