Contracten

De advocaten van de vakgroep Contracten hebben ruime ervaring met het onderhandelen over en het opstellen van contracten. Ook adviseren en procederen wij vaak in zaken waarin contractspartijen de afspraken niet nakomen en over het eindigen van contracten. Contracten worden in heldere bewoordingen opgesteld. Alle afspraken worden zorgvuldig vastgelegd, op een wijze die past bij de cliënt en de betreffende situatie. 

Door onze ervaring zijn wij in staat om, ook bij onderhandelingen waarin de belangen van partijen ver uiteen liggen, kansen te vinden om voor onze cliënten het maximale te bereiken; niet alleen bij onderhandelingen over nieuwe contracten maar ook bij geschillen over bestaande contracten.

Tot de soorten contracten waarmee wij regelmatig te maken hebben, behoren onder meer: algemene voorwaarden, per e-mail/via internet gesloten contracten, koop- en verkoopcontracten, franchisecontracten, distributieovereenkomsten en diverse andere handelscontracten.

Waar nodig kunnen wij een beroep doen op Cicero, het internationaal netwerk van advocatenkantoren waarbij Bierman Advocaten is aangesloten.