Aanbestedingsrecht

Onze vakgroep Aanbestedingsrecht begeleidt zowel aanbestedende diensten als marktpartijen bij aanbestedingsprocedures. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van partijen bij het maken van de juiste keuze als het gaat om de soort aanbestedingsprocedure, het vaststellen en beoordelen van uitsluitingsgronden, het kiezen en toetsen van de juiste geschiktheidseisen en selectiecriteria alsook het voorkomen van en omgaan met fouten in inschrijvingen en aanbestedingsprocedures. 

Een overzicht van onze meest voorkomende werkzaamheden: 

  • begeleiden van aanbestedingsprocedures
  • toetsen van aanbestedingsprocedures in en buiten rechte (aanbestedings-kort geding)
  • begeleiden van klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts