Columns & blogs - Personen- & familierecht in het kort


Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk zijn advocaten Personen- en familierecht. Zij staan veelal scheidende ondernemers bij.

Verklaring van rechtsvermoeden van overlijden

Gepubliceerd op 04-07-2016

Wanneer iemands bestaan onzeker is, kan er aan de rechtbank verzocht worden te laten vaststellen dat er een rechtsvermoeden van overlijden bestaat. Hiermee kan vervolgens een akte van overlijden van de vermiste worden opgemaakt. Dit verzoek kan worden gedaan door iemand die hier aantoonbaar belang bij heeft, bijvoorbeeld door een achtergebleven partner of door familieleden. Hiervoor geldt dat een vermiste minimaal vijf jaar afwezig dient te zijn óf dat er na één jaar vermissing omstandigheden zijn die de dood waarschijnlijk maken. Hier kan bijvoorbeeld aan gedacht worden wanneer er sporen van een misdrijf bestaan. Het verzoek dient door een advocaat te worden ingediend bij de rechtbank van de verlaten woonplaats. Dit gebeurt door middel van een verzoekschrift.

Vragen over dit onderwerp kunt u stellen aan één van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten.

 


mr. M.S. Vos (Marith)
m.vos@bierman.nl
https://www.linkedin.com/pub/marith-vos/33/94a/431