Columns & blogs - Personen- & familierecht in het kort


Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk zijn advocaten Personen- en familierecht. Zij staan veelal scheidende ondernemers bij.

Partneralimentatie

Gepubliceerd op 25-09-2015

De rechter kan bij een echtscheiding of op een later moment oordelen dat de een (voormalig) echtgenoot alimentatie aan de ander dient te betalen. Dit is aan de orde wanneer één van beiden na huwelijk (1) onvoldoende inkomsten heeft en (2) deze ook niet in redelijkheid kan verwerven. Daarnaast dient de andere echtgenoot draagkracht te hebben om een bijdrage te voldoen. Behoefte en draagkracht zijn dus noodzakelijk voor het kunnen opleggen van een alimentatieverplichting. Het laagste bedrag van deze twee vormt de maximale alimentatie. Naast behoefte en draagkracht kunnen ook niet-financiële factoren een rol spelen bij partneralimentatie.

Tip: In een procedure wordt alimentatie in de meeste gevallen voor de duur van 12 jaar opgelegd. In onderling overleg kunnen meer passende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld een hogere alimentatie voor een kortere termijn.

Voor vragen over dit onderwerp, kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen. 


mr. M.S. Vos (Marith)
m.vos@bierman.nl
https://www.linkedin.com/pub/marith-vos/33/94a/431