Columns & blogs - Personen- & familierecht in het kort


Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk zijn advocaten Personen- en familierecht. Zij staan veelal scheidende ondernemers bij.

Nalatenschapsmediation

Gepubliceerd op 16-11-2016

Soms ontstaat er na een overlijden onenigheid over de afwikkeling van de nalatenschap. Als het de erfgenamen onderling niet lukt om tot goede afspraken over de verdeling van de erfenis te komen, kan de rechter worden gevraagd om die verdeling vast te stellen. Een alternatief voor een vaak langdurige en kostbare juridische procedure is nalatenschapsmediation. De erfgenamen, vaak familieleden, gaan dan onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator op zoek naar een minnelijke regeling. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle betrokkenen met oog voor (het herstel van) de onderlinge verhoudingen.

Wordt een oplossing bereikt, dan legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Loopt er al een procedure bij de rechtbank, dan kan de rechter worden gevraagd de overeenkomst in een vonnis te bekrachtigen.

Onze advocaat-mediators van de sectie Personen- en Familierecht & Erfrecht vertellen u graag over de mogelijkheden van nalatenschapsmediation in uw situatie.


mr. M.A. de Vos-van der Eijk (Marlinde)
vos@bierman.nl
https://www.linkedin.com/pub/marlinde-de-vos-van-der-eijk/48/78a/5b0