Columns & blogs - Personen- & familierecht in het kort


Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk zijn advocaten Personen- en familierecht. Zij staan veelal scheidende ondernemers bij.

Mediation

Gepubliceerd op 28-10-2015

Mediation is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een onafhankelijke mediator bemiddelt tussen twee partijen die een geschil met elkaar hebben. De mediator begeleidt de gesprekken en probeert de communicatie tussen beide partijen in goede banen te leiden. Juist in geval van echtscheiding is mediation een goed alternatief voor een inhoudelijke procedure bij de rechtbank omdat:

  • gezamenlijke afspraken kunnen rekenen op meer commitment van partijen dan een door de rechter opgelegde regeling;
  • aan de ouder-relatie zo min mogelijk schade wordt toegebracht;
  • partijen de kosten kunnen delen;
  • de kosten zijn lager, voornamelijk omdat rechtbankbezoek niet meer nodig is;
  • de echtscheiding kan binnen een kortere termijn worden afgerond.

Gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd en kunnen door de rechter worden bekrachtigd.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze sectie Personen- en Familierecht.


mr. M.A. de Vos-van der Eijk (Marlinde)
vos@bierman.nl
https://www.linkedin.com/pub/marlinde-de-vos-van-der-eijk/48/78a/5b0