Columns & blogs - Personen- & familierecht in het kort


Marith Vos en Marlinde de Vos-van der Eijk zijn advocaten Personen- en familierecht. Zij staan veelal scheidende ondernemers bij.

Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure?

Gepubliceerd op 08-09-2015

Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Het verzoek daartoe moet door een advocaat worden ingediend.

De procedure kan op twee manieren verlopen:

  1. Echtgenoten kunnen de gevolgen van hun echtscheiding met een advocaat-scheidingsmediator regelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Voor kinderen dient een ouderschapsplan te worden opgesteld. De rechter kan vervolgens de echtscheiding uitspreken en de gemaakte afspraken bekrachtigen. U hoeft daarvoor niet naar de rechtbank;
  2. Er kan een eenzijdige procedure worden gevoerd, waarbij beide partijen zich laten bijstaan door een eigen advocaat. Na het wisselen van schriftelijke processtukken (een verzoekschrift en verweerschrift) volgt er een zitting waarna de rechter een oordeel geeft in een echtscheidingsbeschikking.

De echtscheidingsbeschikking dient in beide gevallen te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan beantwoord ik deze graag.

 


mr. M.S. Vos (Marith)
m.vos@bierman.nl
https://www.linkedin.com/pub/marith-vos/33/94a/431