Columns & blogs - Digitale Donderdag | Bierman Advocaten


Iedere donderdag geeft Reny Stark een juridische tip op het gebied van digitalisering. 

Ziekenhuizen handelen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 19-05-2016

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent geconstateerd dat verschillende ziekenhuizen in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens hebben gehandeld. De desbetreffende ziekenhuizen hadden geen goede afspraken gemaakt met het bedrijf dat namens hen de patiëntendossiers digitaliseerde.

Op grond van de Wbp zijn ziekenhuizen, maar ook alle andere bedrijven en instellingen, verplicht een bewerkersovereenkomst te sluiten met een derde die zij inschakelen persoonsgegevens te verwerken. Uit het onderzoek bleek echter dat dit niet altijd het geval was. De toezichthouder heeft de desbetreffende ziekenhuizen een korte termijn gesteld om alsnog een bewerkersovereenkomst te sluiten die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Om problemen te voorkomen is het raadzaam om na te gaan of uw organisatie bewerkersovereenkomsten heeft gesloten en of deze voldoen aan de wettelijke vereisten. 


()