Columns & blogs - Digitale Donderdag | Bierman Advocaten


Iedere donderdag geeft Reny Stark een juridische tip op het gebied van digitalisering. 

Let op digitaal misbruik van uw bedrijfspand

Gepubliceerd op 15-09-2016

De vakantieperiode is voorbij, dus het is weer tijd voor een nieuwe Digitale Donderdag. Deze week werd mij de vraag gesteld of het is toegestaan dat een vreemde foto’s van je bedrijfspand op zijn website publiceert en daarbij suggereert dat hij daar ook gevestigd is.

In principe is het toegestaan om gebouwen te fotograferen, zolang dat maar vanaf de openbare weg gebeurt of indien je daarvoor toestemming hebt gekregen. Het is niet toegestaan deze foto's te benutten voor commerciële doeleinden of te suggereren dat je in dat pand ook gevestigd bent. Dit kan als misleidend worden gezien. Het bedrijf dat wél gevestigd zit in het pand, kan door deze suggestie (indirect) schade lijden.


()