15 juni 2017: Dekt uw verzekering wel de schade? .. en waar moet u dan op letten?

Gepubliceerd op 22-05-2017

In onze snel veranderende wereld moeten ondernemers altijd alert zijn. Zo zijn er op het gebied van verzekeringen voortdurend veranderingen die voor ondernemers van belang zijn. Een goede risico-inschatting is dan noodzakelijk.

Veel ondernemers gaan er vanuit met een aansprakelijkheidsverzekering voldoende te zijn verzekerd. Helaas is dit niet altijd het geval bijvoorbeeld omdat bepaalde risico’s zijn uitgesloten of slechts beperkt zijn gedekt. Daarnaast hebben verzekeraars de mogelijkheden verruimd om schade te verhalen op de veroorzakers ervan. Zo is de in het verleden tussen brandverzekeraars gemaakte afspraak om uitgekeerde schade tot maximaal € 500.000,-- op de schadeveroorzakende bedrijven te verhalen, komen te vervallen. Bedrijven kunnen nu onbeperkt (!) worden aangesproken.

In samenwerking met Van Heteren Assurantiën uit Geldermalsen organiseert Bierman Advocaten op donderdag 15 juni a.s. van  19:00 uur tot 21.00 uur, aan haar adres Laan van Westroijen 4 te Tiel een seminar onder de titel “Dekt uw verzekering wel alle mogelijke schade?….en waar moet u dan op letten?”.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende aansprakelijkheidsrisico’s van een onderneming en de daarbij behorende verzekeringsmogelijkheden. Daar waar verzekeren niet (volledig) mogelijk is, worden suggesties gedaan hoe u de risico’s voor uw bedrijf kunt beperken. Ten slotte worden tips en trucs gegeven hoe u het beste kunt handelen indien zich een schade of aansprakelijkheidsclaim voordoet.

Bierman Advocaten en Van Heteren Assurantiën nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst!

 

Programma

19.00 uur  ontvangst 
19.30 uur  opening 
19.35 uur  "De aansprakelijkheidsrisico’s van de ondernemer"  door mr. Karel Boersma 
20.15 uur  pauze      
20.30 uur  "Welke risico’s kunnen verzekerd worden" door Hans van Heteren  
21.15 uur  afsluiting en borrel 

Over de sprekers:

Mr. Karel Boersma: salary-partner bij Bierman Advocaten. Naast zijn specialisme bouw- en vastgoedrecht adviseert en procedeert hij voor bedrijven en particulieren in geval van geschillen met verzekeraars. Daarnaast doceert hij als gastdocent over verzekeringsrecht.

De heer Hans van Heteren: directeur-eigenaar van Van Heteren Assurantiën te Geldermalsen. Van Heteren Assurantiën is gespecialiseerd in en is adviserend op het gebied van (zakelijke) schade-, levens- en (collectieve) pensioenverzekeringen.

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het staat u uiteraard vrij een introducé mee te nemen. Inschrijven kan via onderstaand aanmeldformulier. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Karel Boersma via 0344-677 188 of boersma@bierman.nl.

Wij hopen u op 15 juni a.s. te mogen begroeten!

Inschrijven

Svp als volgt invoeren: Dhr/Mevr Voorletter(s) Achternaam Functie

Maak hier uw keuze: