Arbeidsrecht

Zo goed als elke ondernemer heeft er dagelijks mee te maken: het Arbeidsrecht. Een rechtsgebied waarop de regelgeving vrijwel voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is dan een prettige zekerheid om te weten dat onze arbeidsrechtspecialisten die veranderingen nauwlettend volgen en tot in detail op de hoogte zijn van ook de meest actuele ontwikkelingen. Die kennis delen wij graag met u. Bijvoorbeeld in de vorm van cursussen, ‘actualiteitenlezingen’ (minimaal twee maal per jaar) en een periodieke ‘clientletter’. En natuurlijk in onze dagelijkse adviespraktijk.

Zo bieden wij onder meer specialistische hulp en advies bij het opstellen van arbeidscontracten en allerhande flexcontracten. Ook denken wij mee over al die aspecten die kunnen bijdragen aan het binden van medewerkers en duurzame arbeidsverhoudingen. Waarbij het niet alleen gaat om salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook om zaken als employee benefits en medezeggenschapsrecht.

Tegelijkertijd is het van belang om te onderkennen dat de belangen tussen u en uw werknemers soms strijdig met elkaar kunnen zijn. Met het oog daarop verzorgen wij onder meer relatie- en concurrentiebedingen, waarmee u voorkomt dat door u opgeleide werknemers in directe concurrentie met u treden. Daarnaast adviseren we u graag over de beste handelswijze in geval van conflictsituaties. Of wanneer uw bedrijfseconomische situatie het noodzakelijk maakt om werknemers af te laten vloeien.

Op welk deelgebied uw vraag of uitdaging ook betrekking heeft, het is vrijwel zeker dat de advocaten van onze sectie Arbeidsrecht er al ruimschoots ervaring hebben. Zij aan zij met u realiseren wij graag de best mogelijke oplossing.