Algemeen bestuursrecht

Het algemene bestuursrecht ziet op alle relaties tussen burgers enerzijds en overheden anderzijds. De kans is dan ook groot dat u hier op een zeker moment mee te maken krijgt. Besluit de gemeente de subsidie aan uw organisatie stop te zetten, krijgt u een boete opgelegd waarmee u het niet eens bent of neemt de gemeente naar uw mening te veel tijd bij het nemen van een besluit op uw aanvraag? Onze bestuursrechtadvocaten voorzien u graag van passend advies.