Alcoholgebruik tijdens vakantie met bewoners zorginstelling: ontslag te vergaande sanctie - niet consequente naleving Gedragscode

Gepubliceerd op 22-03-2015

Inleiding

Op 12 januari 2015 heeft de Kantonrechter Assen afwijzend beslist op een verzoek van een zorginstelling de arbeidsovereenkomst met een van haar begeleiders te beëindigen. Wat was het geval?

Feiten

Promens Care is een instelling voor cliënten met een verstandelijke handicap en/of psychische beperkingen. Werkneemster is werkzaam in de functie van begeleider. Binnen Promens geldt een Gedragscode. Die bepaalt dat medewerkers onder werktijd geen alcohol en drugs mogen gebruiken. Tijdens een vakantie in de zomer van 2014 heeft werkneemster en vier andere begeleiders samen met zes cliënten gekampeerd. Daarbij hebben de begeleiders alcohol gedronken. Werkneemster en haar collega's zijn daarna op non-actief gesteld, waarna Promens ontbinding van de arbeidsovereenkomsten heeft gevraagd. Werknemers zijn het daarmee niet eens en vorderen in kort geding wedertewerkstelling. Beide zaken worden gezamenlijk behandeld.

Kantonrechter & Voorzieningenrechter

De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek af. Weliswaar is de Gedragscode over het niet gebruiken van alcohol en drugs tijdens werk helder, maar de kantonrechter stelt vast dat in het verleden ook tijdens bewonersvakanties alcohol werd genuttigd zonder dat daar verdere consequenties aan zijn verbonden. De kantonrechter stelt vervolgens vast er van een consequent toezicht op alcoholgebruik ook niet is gebleken. Het alcoholgebruik werd in het verleden oogluikend toegestaan. Om die reden hadden andere sancties meer in de rede gelegen, waarbij de kantonrechter nog opmerkt dat de Gedragscode daarin voorziet.

Omdat de kantonrechter niet onder de indruk was van een andere stelling Van Promens - de werknemers hadden onvoldoende zorg en onvoldoende toezicht gehouden tijdens de bewuste week- wordt de gevraagde ontbinding afgewezen. Daarbij betrekt de kantonrechter nog het goede functioneren, de verstrekkend gevolgen van een eventueel ontslag en dat Promens eerst geruime tijd na het incident in actie gekomen is.

Op het verzoek tot wedertewerkstelling wordt vervolgens positief beslist.

Conclusie

De les die uit beide uitspraken getrokken moet worden, lijkt mij duidelijk. Werkgevers moeten consequent zijn. Bovendien is het zaak voortvarend te werk indien te gaan men geconfronteerd wordt met zaken waarmee men niet kan leven. Doet men dat niet, dan kan men van de koude kermis thuis komen.

Joris Nelissen
Sectie Arbeidsrecht